ضریب اشغال تخت بخش های کووید در بیمارستان شهدای بندرلنگه 90 درصد است.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز،رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سفر به شهرستان بندرلنگه، ضمن بازدید از بخش های بستری و آی سی یو  کووید ۱۹ بیمارستان شهدای این شهرستان، میزان مراجعین و بستری کروناویروس در این بیمارستان را مورد ارزیابی قرار داد‌.
حسین فرشیدی ضریب اشغال تخت بخش های کووید در این مرکز درمانی را ۹۰ درصد اعلام کرد و گفت: طی یک روز گذشته، فقط ۱۲ بیمار مثبت کرونا در بخش کووید بیمارستان بستری شده اند.
شاهرخی، معاون درمان و حسنی آزاد، معاون آموزشی دانشگاه نیز در این سفر فرشیدی را همراهی کردند.