مسابقات کورس سوار کاری جنوب کشور به میزبانی شهرستان اوز استان فارس با شرکت 16سوار از استانهای فارس ، هرمزگان و بوشهر در تاریخ ده بهمن ماه جاری برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، نایب رئیس و دبیر هیئت سوارکاری استان هرمزگان، با اعلام این خبر گفت: در این مسابقات ۷سوارکار هرمزگانی شرکت داشتند که برای اولین بار ۶سوار کار در در جمع برترینها قرار گرفتند .

حسین روحی، افزود: در رده اسبهای بومی و فلات ایران بالای ۱۴۵،اسب هومن با مالکیت عبدالرحمن احمدی و چابکسواری صادق دریا بر از کهتویه ،اسب هیرو با مالکیت عبدالصمد آهون بر با چابکسواری مجید بهزادی از مغ احمد و اسب آریا با مالکیت عبدالله افتاده و چابکسواری یعقوب رنجبر ازبندرلنگه به ترتیب عناوین اول تا سوم را کسب کردند

وی با اشاره به نتایج حاصله در رده اسبهای بومی و فلات ایران پایین ۱۴۵ تصریح کرد: در این ردهاسب شکار با مالکیت معین خوه وچابکسواری خودش از قشم و اسب تیزپا با مالکیت فرشید شب تاری با چابکسواری خودش از میناب رتبه های اول و دوم را حائز شدند .

روحی با اشاره به مسابقات برگزار شده در رده رده اسب عرب نیز اسب یوز با مالکیت محمدتدو  و چابکسواری یوسف نیک زاد ازقشم رتبه اول را کسب نمود.برای اولین بار هرمزگان با درخشش سوارکاران توانست ۶مقام منطقه ای را در یک دوره مسابقه کسب نماید