مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان از انتخاب و معرفی روستاهای کشپیری ، روتان و کوئیک به عنوان سه روستای برتر قرآنی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز  ، رضا کمالی زرکانی در خصوص طرح انتخاب روستای برتر قرآنی در سطح کشور گفت : بر اساس اعلام معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جهت پیشبرد اهداف متعالی گسترش و توسعه فرهنگ قرآنی با هدف ساماندهی ، تقویت و حمایت از فعالیت های قرآنی اقدام به اجرای طرح ملی انتخاب و معرفی روستاهای قرآنی در سطح ایران نموده است.

وی افزود : هدف از اجرای این طرح الگوسازی و جهت دهی فعالیت های قرآن و عترت در روستاها ، توسعه و ترویج و جریان سازی فرهنگ قرآن و عترت در اقشار مختلف جامعه و تقویت هویت دینی و شبکه سازی فعالیت های قرآن و عترت در روستاهای کشور است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان اضافه کرد : در همین راستا اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعلام فراخوان عمومی مقدمات ثبت نام روستاهای قرآنی هرمزگان را فراهم کرد که در مهلت معین شده ۴۳ روستای هرمزگان در سامانه کشوری ثبت نام شدند که پس از پایان مهلت ثبت نام ۱۶ روستا توسط هیات انتخاب به مرحله بعدی راه یافتند که در مرحله نهایی سه روستا کشپیری از میناب ، روستای روتان از سیریک و روستای کوئیک از جاسک انتخاب شدند.

کمالی زرکانی یادآور شد : سه روستای کشپیری ، روتان و کوئیک سه روستای برتر در حوزه فعالیت های قرآنی در سطح منطقه هستند و امید بسیاری داریم که در رقابت کشوری نیز بتوانند جایگاه ویژه ای را کسب کنند.

گفتنی است : سایر روستاها حائز امتیاز بالا در استان عبارتند از : بلبل آباد ، حاجی خادمی ، دمشهر ، دهو ، سایه خوش ، سیری ، شهید مردان ، قلعه کمیز ، کردر رضوی ، کوه حیدر و گزیر.