جلسه هم اندیشی واکسیناسیون دانش آموزان 5تا 12سال استان هرمزگان با حضور معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در مرکز بهداشت استان برگزارشد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز،معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ضمن تبریک ایام شعبانیه گفت: در شرایط فعلی که در گیر امیکرون می باشیم و سویه امیکرون در کودکان شیوع بیشتری دارد برهمین اساس واکسیناسیون این رده سنی باید بعنوان یک الویت در نظر گرفته شود .

مدیر سلامت جمعیت ،خانواده  ومدارس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با تاکید براهمیت واکسیناسیون دانش آموزان علیه بیماری کووید گفت :مدارس بعنوان یکی از مهم ترین اماکن تجمیعی می باشند ،فراهم  کردن شرایط لازم برای حفظ سلامت فرهنگیان ،دانش آموزان ،و سایرکارکنان از اهمیت برخوردار است برای حصول به این نتیجه ضرورت دارد علاوه بررعایت اصول بهداشتی و رعایت پروتکل ها انجام واکسیناسیون دانش آموزان و کادرمدرسه موردتوجه ویژه قرارگیرد. واین مستلزم همکاری همه احاد جامعه است بنابراین از خانواده ها تقاضا داریم که دراین زمینه همکاری لازم را داشته باشند تا روند واکسیناسیون باسرعت بیشتری انجام شود.

آرزو مبارک آبادی ، به اقدامات انجام شده در راستای بازدید از مدارس که شامل ابلاغ و برگزاری جلسات توجیهی درخصوص کلیه دستورالعمل های بازگشایی مدارس به کلیه شبکه ها،تشدیدبازید مدارس و ارسال گزارش بازدیدها به آموزش وپرورش استان و شبکه های تابعه جهت پیگیری و اقدام لازم و پیگیری مواردمثبت دانش آموزان و کارکنان مدارس شهرستان های تابعه و تعیین تکلیف نمودن آنان اشاره کرد.

ایران شیرزادی فر رئیس گروه نوجوان ، جوانان و مدارس معاونت بهداشتی هرمزگان گفت :غیرحضوری بودن مدارس و عدم دسترسی به گروه هدف ۵تا ۱۲سال در پیک بیماری و گسترش بیماری کرونا و مبتلا بودن درصد زیادی از جمعیت گروه سنی ۵تا ۱۲سال در دوهفته اخیرو در قرنطینه بودن آنان از چالشهای موجود در انجام  واکسیناسیون گروه سنی ۵تا ۱۲سال است .

وی افزود: بیش از ۸۹درصد جمعیت دانش آموزان  استان هرمزگان  در گروه سنی ۱۲-۱۸سال در دو نوبت واکسینه شدند.

 انتهای پیام