معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از افزایش تجهیزات تامین اکسیژن جهت بیمارستان های استان در طول پیک پنجم کرونا از طریق افزایش دستگاه های تولید و ذخیر سازی بیمارستانی با اعتباری بالغ بر ۲۷۰ میلیارد ریال طی 6 ماه خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز ، دکتر پژمان شاهرخی گفت: با توجه به نیازسنجی انجام شده در خصوص کمبود اکسیژن در بیمارستان های دانشگاهی و دستورات و پیگیری مستمر دکتر حسین فرشیدی ریاست دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، ظرفیت تولید و ذخیره سازی اکسیژن در کلیه بیمارستان های دانشگاهی استان افزایش یافته است.

 شاهرخی با اشاره به اهمیت ارتقاء وضعیت بیمارستان های دانشگاهی استان اظهار داشت: دستگاه های مربوط به حوزه تامین اکسیژن تحویل شده از ابتدای سال ۱۴۰۰ ؛ تعداد ۵ دستگاه اکسیژن ساز ۶۰۰ لیتری ثابت، تعداد ۳ دستگاه اکسیژن ساز ۶۰۰ لیتری  کانتینری ؛ تعداد ۳ دستگاه مخزن اکسیژن مایع، تعداد ۷۴ عدد کپسول اکسیژن ۱۰ لیتری و  تعداد ۱۱۴۰ عدد کپسول اکسیژن ۴۰ لیتری را شامل می شود.

وی در ادامه افزود : افزایش این تجهیزات به دستگاه های قبلی تولید اکسیژن مراکز درمانی استان سبب افزایش چندین برابری ظرفیت تولید اکسیژن استان و نقش بسزایی در درمان بیماران کرونا و کاهش تعداد موارد فوتی داشته است.

این تجهیزات به ارزش ۲۷۰ میلیارد ریال می باشد که بر طبق نیاز در بین کلیه بیمارستان های دانشگاهی استان توزیع شد.