نخستین جلسه ستادی کووید 19سال 1400 شبکه بهداشت و درمان شهرستان بستک با موضوع کنترل، پیشگیری از کرونا ویروس در سالن اجتماعات شهید سلیمانی این شبکه برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بستک با اشاره به اهمیت انجام تست در این شهرستان بر نمونه گیری منظم و مستمر مراکز خدمات جامع سلامت تابعه و داشتن برنامه ای منسجم در خصوص این موضوع تاکید کرد.

فروغ خردمند افزود: با توجه به انجام مسافرت ها در ایام تعطیلات نوروز توسط پرسنل غیر بومی خصوصا صنایع این شهرستان که بیشتر به خارج از استان و شهرهای پرخطر صورت گرفته است، از این افرد هنگام ورود به شهرستان نمونه گیری کووید انجام می شود.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بستک یاد آورشد: از پرسنل صنوف پر خطر شامل: آرایشگاها، کبابی ها و سایر اصنافی که مستقیم با مردم در ارتباط هستند، نمونه گیری خواهد شد.

این جلسه با حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بستک، فرزانه بنی هاشمی معاون بهداشتی و سایر کارشناسان ناظر ستادی در سالن اجتماعات شهید سلیمانی این شبکه برگزار شد.