مدیر کل شیلات هرمزگان در ادامه سفر به شهرستان سیرک از صید گاه میگوی این شهرستان، بندر صیادی کوهستک و بازار آبزیان گروک بازدید و با جامعه صیادی میگو گیر و بهره بردار این مراکز در راستای بررسی مسائل و مشکلات آنها و آخرین وضعیت صید میگو دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز، عبدالرسول دریایی در بازدید از صید گاه میگو در شهرستان سیریک ضمن تقدیر از صیادان تلاشگر صید میگو  بر صید و صیادی اصولی و پایدار و توجه ویژه به مقررات صیادی و همکاری بیش از پیش جامعه صیادی شریف نقش مهمی درحفظ منابع آبزیان برای نسل آینده و صید پایدار خواهد داشت. 

دریایی با بیان اینکه بالغ بر ۱۵۰ فروند لنج صیادی میگو گیر با بیش از  دوهزار  نفر صیاد در فصل صید میگوی امسال مشارکت خواهند داشت تصریح کرد: صید میگو هر سال در ۷۰۰ کیلومتر مربع از صیدگاه‌های استان از بندرکوهستک شهرستان سیریک، آغاز می‌شود و در صیدگاه‌های میناب، هرمز و تولای قشم به پایان می‌رسد.

وی در ادامه و در بازدید از بندر صیادی کوهستک با تاکید بر اینکه  این بندر صیادی  نقش مهمی در خدمات رسانی به صیادان شرق استان دارد.بر حفظ و رسیدگی منظم به بندر توسط مجری بهره بردار تاکید کرد .

این مسئول در حاشیه این بازدید با اشاره به اینکه بندر صیادی کوهستک به بیش از ۱۵۰ فروند شناور صیادی و همچین حدود ۸۰۰ نفر صیاد خدمات می دهد گفت: با توجه به موقعیت بندر صیادی کوهستک و همچنین ظرفیت های آن این بندر صیادی می تواند به عنوان پشتیبان سایت های پرورش ماهی در دریا به خوبی عمل کند.

گفتنی است ، در این بازدید مدیر کل شیلات هرمزگان با نیروهای پایگاه حفاظت منابع آبزیان بندر کوهستک، کارکنان بندرصیادی کوهستک و جمعی از صیادان و  بهره برداران این بندرصیادی  دیدار و به بررسی مسائل، مشکلات و پیشنهادات آنها پرداخت.

همچنین در ادامه این بازدید، بازار عرضه عمده آبزیان گروک واقع در شهرستان  سیریک مورد بازدید قرار گرفت.