جامعه ورزش و جوانان استان هرمزگان با حضور در مقابل بوستان شهید دباغیان بندرعباس در راهپیمایی پرشور ضدصهیونیستی مردم حضور پیدا کردند.

به گزارش صبح دریانیوز ، مظفر مهری خادمی نسب مدیرکل ورزش و جوانان استان هرمزگان در این راهپیمایی شرکت کرد.

همچنین معاونین اداره کل ، روسای هیاتهای ورزشی ، قهرمانان ورزش و جمعی از ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی نیز در این راهپیمایی ، حضور داشتند.

مظفر مهری خادمی نسب مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان در حاشیه این راهپیمایی اظهار داشت : امروز جامعه ورزش و جوانان استان در راهپیمایی بر ضد رژیم اشغالگر قدس حاضر شدند تا همگام با مردم در این راهپیمایی شرکت کنند تا یک بار دیگر نفرت خودشان را به اسراییل و حامیان اسراییل نشان دهند.

پایان خبر /