مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی منطقه آزاد قشم با بیان اینکه خانه های گردشگر در قشم تنها تحت نظارت قانونی می توانند فعالیت کنند، گفت: مهم ترین و موثرترین راهکار موجود برای جلوگیری از فعالیت های غیرمجاز در بحث خانه های گردشگر قشم، اطلاع رسانی و دادن هشدار به گردشگران ورودی به جزیره است.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز ، علیرضا امری کاظمی در نشست ساماندهی خانه های گردشگر قشم در محل مرکز بین المللی رشد قشم افزود: گردشگرانی که در بدو ورود به جزیره مطلع شوند که اگر از خانه های غیرمجاز استفاده کنند، مسئولیت هرگونه پیشامد ناگوار احتمالی متوجه خودشان است در استفاده از این نوع خانه ها تامل و تعقل خواهند کرد.

وی تصریح کرد: ما متولیان گردشگری قشم، چه به عنوان سازمان منطقه آزاد قشم و چه به عنوان جامعه هتل داران و چه به عنوان دستگاه های نظارتی بایستی تلاش کنیم با تشویق و ارائه حمایت های قانونی، صاحبان خانه های گردشگر را مجاب کنیم که تحت نظارت قانونی فعالیت کنند و درصورت تمکین نکردن آنها به قوانین و ارتکاب تخلف، نسبت به تشدید جرایم و مجازات آنها اقدام کنیم. 

امری کاظمی با اشاره به اینکه سازمان منطقه آزاد قشم از طریق روابط عمومی این سازمان به صاحبان خانه های گردشگر در قشم جهت ثبت نام ونظارت پذیری، اطلاع رسانی خواهد کرد از جامعه هتل داران قشم خواست تفاهم نامه خود  را با سازمان منطقه آزاد قشم درخصوص ساماندهی خانه های گردشگر قشم هرچه زودتر اجرایی کنند.

براساس این گزارش عبدالباسط رضوانی مدیرعامل جامعه هتل داران منطقه آزاد قشم نیز در این نشست با اشاره به اینکه افزون بر ۶۰ خانه گردشگر در دو مرحله در قشم سال گذشته شناسایی و به مرحله صدور مجوز رسید، گفت: شیوع ویروس کرونا در اواخر سال گذشته همه برنامه ها را بهم زد و به رغم همکاری سازمان منطقه آزاد قشم و همه دستگاه های نظارتی درشهرستان قشم کار خاصی برای ساماندهی این خانه ها انجام نشد.

وی شیوه فعالیت خانه های گردشگرغیرمجاز را در سطح شهر قشم و درگهان بسیار پیچیده  خواند و افزود: از آنجا یی که برای فرار از قانون، متخلفان از شگردهای مختلفی استفاده می کنند، ضروری است دستگاه های نظارتی برای هرکدام ازاین شگردها، راههای قانونی برخورد را برای کمک به جامعه هتل داران ارائه نمایند. 

به گفته وی این متخلفان از طریق فضای مجازی و حتی به صورت علنی با اطلاع رسانی در سطح شهر، مبادرت به جذب گردشگر برای اسکان در خانه های غیرمجاز می کنند که ضروری است دستگاه های نظارتی با آنها برخورد کنند.

گفتنی است در این نشست رییس اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی و رییس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان قشم و نمایندگان دادستانی و شبکه بهداشت و درمان این شهرستان، نماینده مدیریت بازرسی، نظارت و رسیدگی به شکایات و نماینده مدیریت امور درگهان سازمان منطقه آزاد قشم و تعدادی از هتل داران قشم نیز هرکدام نقطه نظرهای خود را درخصوص ساماندهی خانه های گردشگر در قشم مطرح کردند.