اتصال چهار روستای دیگر در استان هرمزگان به اینترنت پرسرعت و شبکه ملی اطلاعات، با تاکید و دستور مهدى دوستى استاندار هرمزگان در خصوص توسعه ارائه خدمات در مناطق روستایی استان هرمزگان، انجام شد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز، در این راستا روستاهای چاه ماخور و دشت جیحون در شهرستان بندرخمیر با ارتقای تکنولوژی به ۳G ، روستای چراغ سوز در بخش سندرک شهرستان میناب و روستای خاربچگان در شهرستان رودان با احداث دکل ۴G به اینترنت پرسرعت و شبکه ملی اطلاعات متصل شدند.

با این اقدام در مجموع در این چهار روستا، جمعیتی نزدیک به ۱۸۰۰ نفر به اینترنت پرسرعت دسترسی پیدا کردند.

احداث و ارتقاء این چهار سایت با اعتباری بالغ بر چهار و نیم میلیارد تومان از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص یافت و صورت پذیرفت.

انتهای پیام