اعضای خانه جوان بندرعباس به همراه عامری معاونت امور جوانان اداره کل با محمود رضا امیاری مدیرکل ورزش و جوانان نیز دیدار داشتند.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، مدیرکل ورزش و جوانان استان در جمع جوانان و اعضای خانه جوان ضمن تبریک سال جدید اظهارداشت: خانه جوان بندرعباس در سالی که گذشت فعالیت ها و عملکردهای موثر وبسیار زیادی انجام دادند.

امیاری افزود:راه اندازی سامانه مجازی خانه جوان درراستای ارتباط با جوانان و مطالعه وضعیت موجود در تمام شاخص های مرتبط با جوانان می تواند عملکرد و فعالیت های خانه جوان را بیشتر و نمایان تر کند.

وی بیان نمود:با تعامل موثرخانه جوان بندرعباس با دستگاههای دولتی و نهادهای اجتماعی می توان گام های موثر و مفیدی در راستای اهداف جوانان برداشت که باعث رشد و توسعه برنامه ها و اهداف جوانان می گردد.

امیاری در ادامه افزود : مهین زارع رئیس گروه مشارکت های اجتماعی جوانان گزارشی از عملکرد این حوزه بیان داشت و از ثبت و صدور سازمان های مردم نهاد با رقم۱۳۰درصد و رشد کمی ۱۹سمن در دریافت کد شناسه خبرداد.

گفتنی است: درسال گذشته مدیرکل ورزش وجوانان ۱۸ جلسه با سمن ها و اعضای سازمان های مردم نهاد ( طرح سه شنبه های جوانان با مدیرکل)داشت و حدود ۹۶درصد از مصوبات این جلسات تحقق یافته است.