رییس یگان حفاظت از اراضی ملی، دولتی و اجراییات سازمان منطقه آزاد قشم از رفع تصرف 30 قطعه زمین به مساحت 53 هزار و 889 متر مربع از اراضی خالصه واقع در 6 روستای جزیره قشم از سوی این یگان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز، مصطفی مازندرانی ارزش تقریبی این قطعات زمین رفع تصرف شده را جمعا ۷۲۲ میلیارد و ۸۹۰ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: رفع تصرف همه  این اراضی وفق دستور دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قشم انجام شد.

مازندرانی بیشترین اراضی رفع تصرف شده را در میان این شش روستا واقع در روستای تورگان با ۲۵هزار و ۵۴۰ مترمربع اعلام کرد و افزود: این اراضی خالصه در قالب ۸ قطعه به ارزش ۵۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال با همکاری مامورین پلیس امنیت اقتصادی قشم و با تخریب پی سنگی رفع تصرف شد.

وی روستای نقاشه را دومین روستا از نظر میزان مساحت اراضی رفع تصرف شده در میان این شش روستا خواند و گفت: ماموران یگان حفاظت از اراضی ملی، دولتی و اجراییات سازمان منطقه آزاد قشم با حضور نماینده دادستان و نمایندگان اداره کل حراست، مدیریت حقوقی و قرادادها ومدیریت بازرسی، نظارت و پاسخگویی به شکایات سازمان منطقه آزاد قشم همچنین با همکاری شایان معاونت عملیات فرماندهی دریابانی و مامورین پلیس امنیت اقتصادی قشم نسبت به رفع تصرف و تخریب دیوار چینی تعداد ۱۷ قطعه از اراضی خالصه واقع در خارج از محدوده طرح هادی روستای نقاشه (محله گاچو) جمعا به مساحت۲۰ هزار و ۱۷۵ متر مربع به ارزش تقریبی ۲۰۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال بدون هیچگونه تلفات وخسارات مالی و جانی اقدام کرده است.

مازندرانی دو روستای سهیلی و مسن را مجموعا با شش هزار و ۵۲۴ مترمربع اراضی رفع تصرف شده در رده های بعدی در میان این شش روستا اعلام کرد و افزود: این میزان اراضی در قالب سه قطعه زمین شامل یک قطعه از اراضی خالصه واقع در خارج از محدوده روستای سهیلی و دو قطعه از اراضی خالصه خارج از طرح هادی روستای مسن جمعا به ارزش شش میلیارد و ۹۹۰ میلیون ریال با همکاری مامورین پاسگاه انتظامی لافت و پاسگاه مرزی دریایی شیب دراز بدون هیچگونه تلفات وخسارات مالی و جانی رفع تصرف شد. 

رییس یگان حفاظت از اراضی ملی، دولتی و اجراییات سازمان منطقه آزاد قشم درخصوص اراضی رفع تصرف شده در دو روستای طولا و تلمبو که از نظر میزان مساحت اراضی رفع تصرف شده در میان این شش روستا در انتهای این رده بندی قرار می گیرند هم گفت: این یگان با همکاری مامورین پلیس امنیت اقتصادی قشم نسبت به رفع تصرف و تخریب دیوار چینی تعداد دو قطعه از اراضی خالصه واقع در روستاهای  طولا و تلمبو جمعا به مساحت ۱۶۵۰ متر مربع به ارزش تقریبی سه میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال بدون هیچگونه تلفات وخسارات مالی و جانی اقدام کرده است.

مازندرانی با تاکید بر تداوم این این گونه اقدامات برای احقاق حقوق مردم جزیره از حمایت های قانونی امید مهدوی مجد دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قشم و همچنین از فرماندهی نیروی انتظامی و فرماندهی دریابانی این شهرستان و سایرمسئولینی که در این امر با یگان حفاظت از اراضی ملی، دولتی و اجراییات سازمان منطقه آزاد قشم همکاری داشته اند، صمیمانه تقدیر و تشکر کرد.

انتهای پیام