این پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال و زیربنای ۲۰۰ مترمربع به همت خیر نیک اندیش با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان به بهره‌برداری رسیده است.