شرکت پالایش گاز سرخون و قشم در همکاری و تعامل بادستگاه های نظارتی بعنوان یک اصل مهم و اساسی پیشرو و موفق بوده است.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، مدیرعامل شرکت پالایش گاز سرخون و قشم  در خصوص ارتباط با سازمان های نظارتی گفت: یکی از مهم ترین دستگاه های نظارتی، سازمان حسابرسی بوده که بعنوان یکی از پشتوانه های مشورتی صنعت نفت و گاز کشور محسوب می شود.

محمدحسین نوروزی در ادامه بیان کرد: شرکت پالایش گازسرخون و قشم با تعامل و ارتباط سازنده با سازمان حسابرسی، همواره توانسته ایم با تلاش و تدبیر کارکنان و کارشناسان  بخش های مختلف عملیاتی و ستادی در تحقق اهداف و برنامه های این شرکت و بالاخص در عرصه خدمت رسانی به جامعه گام های بسزایی برداریم.

وی اظهار داشت: حضور کارکنان و کارشناسان سازمان حسابرسی برای بررسی و شناسایی نقاط قوت و ضعف در حوزه های مختلف و کمک در پیشرفت روند برنامه ها در پالایشگاه گاز سرخون نقطه عطفی در جهت تعامل با این مجموعه برای تحقق اهداف عالیه سازمان به جهت استمرار تولید پایدار گاز محسوب می شود.

محمدحسین نوروزی ابراز کرد: با تعامل با سازمان حسابرسی در این شرکت موجب شده است که شاهد شفافیت عملکرد ها و کمترین اشتباه در مسیر تعالی سازمانی باشیم، که شرکت پالایش گاز سرخون و قشم همواره بعنوان یکی از دستگاه های موفق در زمینه حسابرسی در سطح صنعت گاز کشور بوده است.

وی در پایان گفت:موفقیت های بعمل امده در حوزه حسابرسی، حاصل تلاش مدیران و کارکنان پالایشگاه گاز سرخون در انجام فعالیت ها و اقدامات موثر با تعامل سازمان نظارتی حسابرسی بوده، و ابراز امیدواری کرد: با همت و پشتکار تمامی همکاران در سال های آتی نیز شاهد افزایش روند مستمر فعالیتها و برنامه های مربوطه در بخش های مختلف شرکت باشیم.