در تهران مسئولان هرمزگانی با معاون برنامه ریزی مدیریت گازرسانی شرکت ملی گاز ایران،مشاور محترم وزیر نفت و رئیس سازمان طرح های بیع متقابل، درخصوص توسعه و تکمیل گاز رسانی شهری، روستایی و صنایع به محورهای باقیمانده در استان هرمزگان دیدار و گفت و گو کردند.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، استاندار هرمزگان، نائب رئیس کمیسیون انرژی و نماینده مردم شریف استان در مجلس شورای اسلامی،مدیرعامل و رئیس برنامه ریزی شرکت گاز استان هرمزگان و معاون برنامه ریزی مدیریت گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با مشاور محترم وزیر نفت و رئیس سازمان طرح های بیع متقابل، در خصوص توسعه و تکمیل گاز رسانی شهری به محورهای باقیمانده در استان هرمزگان و محدود شدن توزیع سیلندرگاز در مناطق برخوردار از گاز شهری ، دیدار و گفت و گو کردند.

گفتنی است دراین دیدار دو محور اصلی زیر مورد تاکید و بررسی قرار گرفت: شناسایی و بررسی جزییات فنی و اقتصادی محورهای اساسی باقیمانده جهت توسعه و تداوم گازرسانی در سطح استان هرمزگان و فرهنگ سازی، ترغیب و تشویق اشتراک پذیری گاز طبیعی برای کلیه صنوف و خانوارهایی که امکان اشتراک پذیری و بهره مندی از گاز طبیعی شهری را دارند و الزام آنها به تسریع در اخذ اشتراک گاز طبیعی شایان ذکر است با توجه به تکالیف قانونی بند “ق ” قانون بودجه  و دستورالعمل های وزارت نفت، سهمیه بندی توزیع سیلندر گاز مایع متناسب با پیشرفت گازرسانی شهری در مناطق مختلف محدود خواهد شد.

گفتنی است در حال حاضر بیش از ۲۶۰۰۰ انشعاب گاز منصوب در استان و حدود ۸۲۰۰۰ خانوار در کل استان تحت پوشش شبکه گازرسانی هستندکه با بهره گیری صحیح شهروندان از گاز طبیعی شهری، شاهد کاهش مشکلات و تعدد رفت و آمد های مردمی در زمینه تعویض و تهیه سیلندر گاز به خصوص در ایام شیوع بیماری کرونا خواهیم بود.

  • نویسنده : جمیله دبیری نیا