مدیرعامل شرکت صبا فولاد خلیج فارس در حاشیه کنفرانس بین المللی صنعت فولاد و با اشاره به عملکرد موفق شرکت صبا فولاد خلیج فارس ، با بیان اینکه همه موفقیت های بدست آمد حاصل لطف خداوند متعال و همدلی و همت پرسنل و کارگران خدوم صبا فولاد خلیج فارس است توانستیم با رکورد های پی در پی در تولید فروش و سود آوری به ثبت برسانیم.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز درهرمزگان، سعید بزرگی در حاشیه کنفرانس بین المللی صنعت فولاد و با اشاره به عملکرد موفق شرکت صبا فولاد خلیج فارس در سال مالی ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰ و بیان اینکه همه موفقیت های بدست آمد حاصل لطف خداوند متعال و همدلی و همت پرسنل و کارگران خدوم صبا فولاد خلیج فارس است ، تصریح کرد: طی ۱۸ ماه حضور اینجانب در شرکت صبا فولاد خلیج فارس با لطف خدا و ایجاد باور ما می توانیم در پرسنل و همچنین تکیه به توان داخلی و اعتماد به جوانان ، توانستیم رکورد های پی در پی را در تولید فروش و سود آوری به ثبت برسانیم .

بزرگی گفت : با افتخار باید اعلام کنم مجددا جوانان متخصص و کارآمد و کارگران خدوم در صبا فولاد توانستند  رکورد جدید را تولید روزانه به ثبت برسانند .

وی افزود : علاوه بر آن میانگین ریت تولید( میزان تولید بر ساعت ) نیز رکورد جدیدی را به ثبت رسانید و با این حساب ، دهمین رکورد در عرصه تولید را در یک سال گذشته به ثبت رسید .

بزرگی مراتب قدردانی و سپاس خود را از حمایت‌های وزیر محترم کار و رفاه اجتماعی ،  مدیر عامل  محترم صندوق بازنشستگی کشوری و مدیران عامل هلدینگ های  صبا انرژی و آتیه صبا اعلام نمود و اظهار داشت : از  کارگران ، پرسنل و مدیران شرکت صبا فولاد خلیج فارس برای تحقق این موفقیت تشکر میکنم و این موفقیت  را به خانواده بزرگ بازنشستگان که سهام داران اصلی شرکت هستند ، تبریک می گویم .