مدیرعامل صبافولاد نشان عالی مدیر ارزش‌آفرین ایران را دریافت کرد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز  ، در اجلاس سراسری مدیران ارزش‌آفرین در تحول و توسعه کسب و کار کشور، از سعید بزرگی به عنوان مدیر ارزش‌آفرین در تحول و توسعه کسب و کار در کشور تقدیر شد.

همچنین ضمن تقدیر از عملکرد مدیریتی شرکت صبا فولاد خلیج فارس ، نشان عالی مدیر ارزش‌آفرین به سعید بزرگی ، مدیرعامل این شرکت تعلق گرفت.