مدیرعامل نیروگاه بندرعباس از طراحی و ساخت قطعات اکسترکشن پمپ و سی دبلیو پمپ در راستای رفع موانع تولید خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز،حسین سلیمی عنوان کرد: باتوجه به تحریم های اعمال شده از سوی کشورهای غربی، امکان تهیه قطعات و خرید از شرکت تولید کننده میسر نبود . لذا برای دستیابی به قطعات یدکی و امکان تعمیر پمپهای معیوب ،نسبت به طراحی و ساخت در کشور برای اولین بار اقدام شد .

سلیمی افزود: به دلیل اهمیت بالای دمای کارکرد سیم پیچ الکتروموتورهای شش کیلوولت عمودی در طول عمر مفید این الکتروموتورهای حساس، بازطراحی و ساخت قطعات این الکتروموتورها توسط متخصصان نیروگاه آغاز و پس از طراحی و تولید نمونه اولیه به مرحله تولید رسید و در مرحله بعد بر روی تمامی واحدها به تناسب نیاز نصب شد.

گفتنی است: با طراحی و ساخت این قطعات که شامل فیلترهای هوای اکسترکشن پمپ و سی دبلیو پمپ ، شافتها و بوش‌های برنجی می‌شود، ۷۰درصد صرفه جویی ارزی نسبت به نسخه خارجی حاصل شد.

انتهای پیام