معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار بندرعباس، گفت: نانوایی‌هایی که در محدوده‌ی گازکشی شده قرار دارند، برای اخذ انشعاب گاز یک ماه فرصت دارند، در غیراین سهمیه‌ی سوخت و آردشان قطع می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، حسین باباخانی گفت: مهلت یک‌ماهه نانوایی‌ها این شهر که در محدوده محله‌های گازکشی شده قرار داشته‌اند برای اخذ انشعاب و اتصال به شبکه گازشهری در آذرماه پایان یافت.

وی با اشاره به اینکه حدود ۳۰ درصد نانوایی‌های واقع شده در این محله‌ها به شبکه گاز شهری متصل شده‌اند، اضافه کرد: تنها ۲۸ واحد از ۹۸ واحد مشمول نسبت به دریافت انشعاب و اتصال به شبکه گاز شهری اقدام کرده‌اند. نانوایی‌ها تا پیش از قطع سهمیه سوخت و آرد خود نسبت به اخذ انشعاب و اتصال به شبکه گاز شهری اقدام کنند تا در روزهای آینده دچار مشکل نشوند.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری بندرعباس افزود: این محله‌ها شامل شهرک توانیر، شهرک فجر، مسکن مهر پیامبر اعظم، گلشهر جنوبی تا خیابان صمدو، شهرک نبوت، الهیه شمالی، الهیه جنوبی، شهرک طلاییه تا شهرک امام رضا، شهرک توحید، بهشت بندر، زعفرانیه، شرق بلوار دانشگاه، چهار راه پگاه، کوی نواب، داماهی می‌شود.

  • نویسنده : کاظم محمدیان مصمم