تلاش و پيگيري همكاران در روابط عمومي ها در سالهاي دور  انگيزه وموفقيت هاي زيادي را به ثمر نشانده واهميت روابط عمومي ها  در سازمان ها و نهادها در عصر ارتباطات و تكنولوژي هاي ارتباطي برتر بيش از پيش نشان داده شده است .

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز ، سالها روابط عمومی ها در ایران جایگاه واقعی خود را نداشتند اما امروزه با رد و بدل شدن اطلاعات با سرعت مضاعف و ارتباطات گسترده در سطح دنیا و مناطق  مختلف نقش کارساز روابط عمومی ها بیشترنمایان می شود.

٢٧اردیبهشت فرصتی است تا نقش و جایگاه روابط عمومی را بعنوان یک هنر و علم جهانی مرور کنیم.امروزه نقش روابط عمومی ها در کمک به تصمیم گیری های مدیریتی و استراتژیک یک سازمان نقشی قابل توجه است. نقش روابط عمومی بعنوان ابزار مدیریتی برای فعالیتهای حرفه ای، علمی و الکترونیکی،‌ از مشخصه های جدید روابط عمومی در عصر ارتباطات است.

سازمان های بزرگ دنیا با دارا بودن روابط عمومی های برتر و بزرگ توانسته اند ارتباطات گسترده ای را در سطح دنیا رقم زده اند و دهکده جهانی را به معنی واقعی به وجود آورده اند

روابط عمومی ها نماد و شخصیت سازمانی می باشند و آنچه مهم و قابل اهمیت أست کار روابط عمومی ست که تسهیل و خدمت به مدیریت می باشد برای آنکه محور اساسی کار روابط عمومی کسب منافع برای کل سازمان است نه برای شخصی که در رأس هرم سازمانی قرار گرفته است. بنابر این باید به روابط عمومی و کارکردهای آن، بهتر و منطقی تر نگاه کرد. دراین صورت است که روابط عمومی میتواند در سازمان موفق عمل کند.

روابط عمومی مدون و برنامه ریزی شده یکی از ابزارهای قوی مدیریت افکار است، روابط عمومی بعنوان اصلی ترین حلقه ارتباط بین مدیران و کارکنان و مردم مسئولیت خطیری در فرآیند

دسترسی مدیران و افکار جمعی کارکنان و مردم دارند بهمین دلیل توجه ویژه به روابط عمومی، بعنوان نهادی که می تواند به صورت نظام مند، برنامه ریزی شده و سنجیده در جهت ایجاد، حفظ و گسترش تعامل و تفاهم مدیران با کارکنان اقدام کند، بسیار حائز اهمیت است.

امروزه نقش روابط عمومی ها در کمک به تصمیم گیری های مدیریتی و استراتژیک یک سازمان نقشی قابل توجه است. نقش روابط عمومی بعنوان ابزار مدیریتی برای فعالیتهای حرفه ای، علمی و الکترونیکی،‌ از مشخصه های جدید روابط عمومی در عصر ارتباطات است.

بنا بر این،‌ از نقاط برجسته و ممتاز در مدیریت استراتژیک، تأکید بر فضاهای  برون سازمانی و حتی جهانی است ودر واقع،‌ منظور از وظایف استراتژیک روابط عمومی، دخالت در روند تصمیم گیری های  سازمان است.

دنیای امروز که رسانه ها در همه جای آن نفوذ کرده اند گاهی جنگ ها را با تعبیری رسانه ای نشان می دهد و اتفاقات بزرگ با تقابل رسانه ها خود را نشان می دهند به همین منظور رسانه و ابزار های ارتباطی برای روابط عمومی ها یک قدرت محسوب می شوند.

مریم پاسالار ، مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرعباس