یادداشت مدیر روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس، در ارتباط با نقش روابط عمومی ها پس از بحران.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، سعید خادمی پور گفت: بی‌شک، دنیای امروز، دنیای ارتباطات است و نقش روابط عمومی‌ها به عنوان پیش قراولان آگاهی بخشی و اطلاع رسانی که با به‌کارگیری هنر، مهارت، تدبیر و دانش خود، فضایی سالم برای اطلاع رسانی شفاف و ارتباطات اثربخش در تنویر افکار عمومی و سازمان‌ها را فراهم می‌کنند، انکارناپذیر است. اهمیت جایگاه روابط عمومی در عصر ارتباطات و در دورانی که اطلاع‌رسانی در همه‎ی عرصه‌ها پیشتاز است، بیش از پیش نمایان شده است؛ به‌گونه‌ای که موفقیت سازمان‌ها در عرصه‌ها و فعالیت‌های تخصصی به عملکرد روابط عمومی‌های آن‌ها بستگی دارد. یک روابط عمومی موفق زمانی می‌تواند بیشترین تأثیر خود را بر مخاطبان داشته باشد و به پویایی برسد که بتواند به‌موقع و دقیق از فعالیت تمامی بخش‌های سازمان مطلع شود که این امر مستلزم تعامل مداوم واحدهای مختلف سازمان با واحد روابط عمومی است.

در دوران شیوع ویروس کرونا و لزوم فاصله‌گذاری اجتماعی نقش ارتباطات و اطلاع‌رسانی برخط و به‌موقع دوچندان بروز کرده است و روابط عمومی‌ها باید با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ابزارهای جدید اطلاع‌رسانی در این عرصه پرتوان‌تر و خلاق‌تر از پیش، یاریگر سازمان و مخاطبان خود باشند. عمده نقش و کارکرد روابط عمومی‌ها در هنگام بروز بحران و زمان پس از بحران است، شاید اولین کار مؤثری که روابط عمومی‌ها در هنگام وقوع یک بحران انجام می‌دهند، ایجاد نظم سازمانی و هدایت فضای سازمان به سمت تمرکز بر مدیریت بحران، فضاسازی روحیه‌بخش و ارتقاء انسجام درون‌سازمانی یا در مقیاس وسیع‌تر، اجتماعی است.

یک روابط عمومی بالنده می‌تواند با گردآوری اطلاعات محیطی و تجزیه‌وتحلیل درست آن، نقش مؤثری در تصمیم سازی در ارتباط با مدیران در مسیر مدیریت بحران ایفاء کند.   پس از وقوع بحران نیز روابط عمومی می‌تواند در جهت عادی‌سازی شرایط و مدیریت افکار عمومی و اطمینان بخشی به جامعه و فرونشاندن التهابات کاذب نقش مؤثری ایفا کرده و افکار عمومی را به سمت آرامش و امنیت خاطر و تمرکز بر بازسازی روحی و روانی خویش هدایت کند.

  • نویسنده : جمیله دبیری نیا