نائب رئیس اتاق بازرگانی بندرعباس، در حاشیه افتتاح کانون زنان بازرگان هرمزگان با اشاره به تأثیر زنان در بخش‌های مختلف جامعه به‌ویژه حوزه‌ی اقتصاد، عنوان کرد: با توجه به اینکه نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌دهند. اثرگذاری‌های مستقیم آن‌ها در امر اقتصاد را باید بپذیریم.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، حسن روحانی تازیانی بیان داشت:  بانوان از همان ابتدا در خانواده پایه‌گذار اقتصاد و مدیریت امور بوده‌اند و به‌این‌ترتیب باید در اقتصاد استان و کشور هم سودمندی و تأثیرگذاری آنان را مشاهده کنیم.

وی بیان داشت: نباید نقش زنان را در اقتصاد نادیده گرفت؛ در همین راستا اتاق بازرگانی بندرعباس به دنبال این هدف بوده است که به فعالیت بانوان در این حوزه رسمیت بخشد و تأسیس کانون زنان بازرگان استان نمونه‌ای از این اقدامات است.

نایب رییس اتاق بازرگانی هرمزگان، ادامه داد: با توجه به اهمیت این موضوع در هیئت‌ رییسه جدید بر تخصیص جایگاه ویژه و نقش ارزنده‌تر در حیطه اقتصاد به زنان هرمزگان، تأکید شد و بر آن شدیم تا یک مکان مستقل برای آن‌ها تدارک دیده شود که این اتفاق امروز با پشتکار و انگیزه «سرکار خانم  علوی» رئیس هیئت‌مدیره کانون زنان بازرگان استان، سایر بانوان توانمند هرمزگانی و همچنین تدابیر محمدرضا صفا رئیس اتاق بازرگانی استان رقم خورد.

  • نویسنده : جمیله دبیری نیا