رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، در بازدید سرزده از مدیریت ثبت شرکت ها، بر لزوم پایبندی هر چه بیشتر کارکنان سازمانی به اصل مشتری مداری تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، حمیدرضا مومنی از مدیریت ثبت شرکت های سازمان منطقه آزاد قشم بازدید کرده و از روند فعالیت های عملیاتی این مدیریت مطلع شد.
وی  با حضور در میان کارکنان این مدیریت به صورت مستقیم با کارکنان به گفت و گو پرداخت و ضمن تاکید بر لزوم مشتری مداری، از تلاش‌های بی‌وقفه آنان تقدیر کرد.
مومنی همچنین از مراجعه کنندگان، جویای درجه رضایت از عملکرد کارکنان  شده و با چند تَن از  سرمایه گذاران حاضر در این مدیریت که برای پیگیری فرآیند ثبت شرکت هی خود مراجعه کرده بودند، گفت و گو کرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از مراجعه کنندگان این مدیریت  به عنوان سرمایه های منطقه آزاد قشم یاد کرد و خواستار  تکریم و حفظ منزلت مشتریان و در نهایت، کمک به موفقیت در اهداف تعیین شده سازمانی شد.