معاون امور بین الملل اتاق ایران با اشاره به ظرفیت های عظیم هرمزگان در بعد تجاری، گفت: هرمزگان سریع ترن و ارزان ترین راه دسترسی کشورهای اکو به زنجیره تجارت جهانی است.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، کرباسی در حاشیه دیدار رییس اتاق بازرگانی بندرعباس به معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه اظهار داشت: مزیت های هرمزگان نسبت به دیگر استان های جتوبی ویژه تر است و نگاه ها به این استان جهانی است.

وی بیان داشت: اتاق بازرگانی بندرعباس در این دور یکی از اتاق های پیشرو و مطالبه گر ماست  که در مدت کوتاهی توانسته با کشورهای متعددی ارتباط ایجاد و تفاهمنامه همکاری امضا نماید.

کرباسی ادامه داد: نشست با کشورهای عضو اکو در راستای معرفی ظرفیت های هرمزگان بدون شک دستاوردهای بسیار خوبی به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: تعامل نمایندگی وزارت امور خارجه با اتاق بازرگانی بندرعباس در نوع خود بی نظیر است و دستاوردهای بسیار خوبی را برای هرمزگان در بعد بین المللی رقم خواهد زد.