پس از دوهفته حضور گروه معین در بخش های مختلف انبار نفت شهید رجایی بندرعباس جلسه جمعبندی این بازرسی ها تشکیل و تصمیم های لازم برای بهبود روند عملیات اتخاذ شد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، گروه معین منطقه متشکل از کارشناسان حوزه های عملیاتی ، خدمات مهندسی سامانه هوشمند، مکانیزه ، HSE ، مالی و اداری،  به مدت دوهفته با حضور در انبار نفت شهید رجایی بندرعباس وضعیت این انبار نفت بزرگ را پایش کردند.

در این بازرسی که با هدف بهبود فرآیند عملیات ، شناسایی کمبودها و اشکالات و شناخت پتانسیل ها و ظرفیت های افزایشی انجام شد؛ کارکنان این انبار ضمن ارائه توضیحات و مستندات همکاری بسیار خوبی با کارشناسان داشتند.

در ابتدای جلسه جمع بندی یافته ها، علی چنانی سرپرست تیم کارشناسان نتایج بررسی های انجام شده را به تفکیک حوزه های مختلف ارایه داد و از همکاری رئیس و کارکنان انبارنفت شهید رجایی بندرعباس با کارشناسان گروه معین منطقه هرمزگان تشکر کرد.

 در ادامه مرتضی عابدینی معاون فنی و عملیاتی منطقه و امین تاجیان رئیس انبار نفت شهید رجایی بندرعباس گزارش های لازم را به مدیر منطقه ارائه کردند.

مدیر منطقه هرمزگان در این جلسه با تاکید بر رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی برای حفاظت از سلامت کارکنان گفت: اهمیت این تاسیسات در امر سوخت رسانی موجب شده است که همه ما با حساسیت های بسیار بالایی روند عملیات ارسال و دریافت فرآورده را کنترل کنیم.

عبدالله احمدی کمرپشتی در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به حجم بالای بارگیری فرآورده در انبار نفت شهید رجایی گفت: راه اندازی سیستم نوبت دهی مکانیزه برای تسریع امور و تسهیل کار رانندگان زحمتکش حمل فرآورده های نفتی از اولویت های ماست.

در این جلسه همچنین حکم انتصاب منصور ترکی زاده به سمت دبیر گروه معین منطقه هرمزگان به وی اعطا شد.

گفتنی است گروه معین در مناطق پخش فرآورده های نفتی از تعدادی از کارشناسان خبره در تخصص های مختلف تشکیل شده است که در بازه های زمانی تصادفی با حضور در نواحی و تاسیسات فرآیند عملیات، مهندسی، اداری و مالی را بررسی و یافته های خود را برای اتخاذ تصمیمات بهینه در اختیار مسولین قرار می دهند.