معاون مالی و اقتصادی شهرداری بندرعباس، گفت: برای سومین سال متوالی، شهرداری بندرعباس از ظرفیت قانونی بودجه جهت تسویه بدهی مالیاتی در قالب تهاتر بهره برده و بدهی مالیاتی پیمانکاران را پرداخت کرده است.


به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، محمد رستمی در این ارتباط اظهار کرد: با توجه به ظرفیت بند(و) تبصره(پنج) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، شهرداری بندرعباس توانست ضمن وصول مطالبات خود از دستگاههای اجرایی نسبت به تسویه بدهی مالیاتی پیمانکاران اقدام کند.
وی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می شود در سال جاری نیز از شرایط فراهم شده حداکثر استفاده به منظور جذب منابع اقدام شود.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری بندرعباس افزود: لازم به ذکر است، در سال گذشته مبلغ ۲۴۰ میلیارد ریال از محل منابع جذب شده در قالب تسویه بدهی بانکی شهرداری پرداخت شده است.
رستمی همچنین تاکید کرد: جذب این منابع در تحقق بودجه تعهدی شهرداری بندرعباس تاثیرگذار بوده است.