معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان گفت: با هدف صرفه جویی در مصرف برق و کاهش پیک بار زمستان، روشنایی چراغ های معابر شهرها و جاده های بین شهری تعدیل می شود.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوزدرهرمزگان، مصطفی طبیبی گفت: با هدف صرفه جویی در مصرف برق و کاهش پیک بار زمستان، روشنایی چراغ های معابر شهرها و جاده های بین شهری تعدیل می شود.

طبیبی افزود: باتوجه به درپیش بودن فصل زمستان و افزایش مصرف گاز برای مصارف گرمایشی مناطق سردسیر، تامین سوخت گاز نیروگاهها با چالش مواجه خواهد شد.

وی اضافه کرد: برای کاهش بار مصرفی برق در فصل زمستان همانند سال گذشته چراغ های روشنایی در معابر اصلی شهر تعدیل و یا به صورت یک در میان روشن می شود. ضمن اینکه با هماهنگی ادارات راهداری، چراغ های روشنایی جاده های بین شهری نیز تعدیل می شود.

طبیبی با اشاره به سرد شدن هوا واستفاده مشترکین از آبگرمکن اظهار داشت: باتوجه به اینکه آبگرمکن در ردیف لوازم پرمصرف قرار دارد، مشترکان در استفاده از آن نهایت صرفه جویی را داشته باشند و فقط هنگام نیاز آبگرمکن را روشن نموده و در سایر ساعات شبانه روز آن را خاموش کنند.

معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان در ادامه گفت: تعرفه برق در سه ماه فصل زمستان به روال قبل بازمی گردد و تخفیف ۴۰ درصد که در ماههای گرم سال اعمال می شد در این فصل حذف می شود. در این خصوص نیز مشترکین برای کاهش هزینه های برق مصرفی حداکثر صرفه جویی را در استفاده از لوازم برقی داشته باشند.