با حکم مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس ، حمیدرضا میرجلیلی به عنوان مشاور اقتصادی مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز ، حامد رضوانی گفت : با توجه به تجارب ، تخصص ، تعهد ، و سوابق ارزشمند حمیدرضا میرجلیلی بعنوان مشاور اقتصادی باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس منصوب شد .

رضوانی افزود : با استفاده از پتانسیل علمی و تجربی میرجلیلی امید است وظایف محوله را به بهترین شکل ممکن انجام دهد .

گفتنی است ، حمیدرضا میرجلیلی کارشناس ارشد mba  است و در کارنامه کاری خود مدیرعامل مجموعه فرهنگی ورزشی سورو ، مدیرعامل شرکت مروارید سازه جنوب ، مدیرعامل استارتاپ خدماتیِ کارباما را دارد .