استاندار هرمزگان از توزیع شش هزار و ۲۷۰ میلیارد ریال اعتبارات محرومیت زدایی در استان هرمزگان خبر داد و گفت : این اعتبارات بین محورهای راه روستایی ، آب روستایی، مدرسه سازی ، بهداشت و آبخیزداری توزیع شد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز ؛ دکتر فریدون همتی در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان ، با تاکید بر تکمیل پروژه های اولویت دار ، از توزیع ۶۲۷ میلیارد تومان اعتبارات محرومیت زدایی موضوع تبصره ۱۴ جزء ۳ جدول ۱۷ قانون بودجه بین محورهای آب روستایی ، راه روستایی ، مدرسه سازی ، بهداشت و آبخیزداری خبر داد.

وی افزود : این منابع از محل هدفمندی یارانه ها است و به صورت نقدی ( یک دوازدهم ) تخصیص پیدا می کند که اکنون ۳۰ درصد منابع مربوط به سه ماهه نخست، در اختیار استان قرار گرفته است.

استاندار هرمزگان گفت : علاوه بر این اعتبارات ، ۵۳.۶ میلیارد تومان منابع مرتبط با اجرای طرح‌های هادی روستایی سهم استانی بر اساس شاخص عملیات نیمه تمام ، نابرخوردار از طرح هادی روستایی بالای ۵۰ خانوار ، بین شهرستان ها توزیع و سهم هر یک از آن ها نهایی شد.

دکتر همتی اضافه کرد : همچنین ۱۲۲ طرح اقتصادی که برای تعیین کاربری اراضی در کارگروه زیربنایی به تصویب رسیده بود، با موافقت اعضا در شورای برنامه ریزی و توسعه استان مطرح و مصوب شد.

استاندار هرمزگان همچنین از تصویب پنج مسئله فرهنگی استان که از سوی شورای فرهنگ عمومی استان مصوب و به دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارجاع داده شده بود، خبر داد و اعلام کرد: برش های استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور پس از تصویب، به منظور تعیین اقدامات اولویت دار به کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت و زنان ارجاع داده شد.