مراسم تودیع و معارفه سه نفر از از روسای ادارات مخابرات حوزه شرق استان با حضور مهدی حیدری مدیر مخابرات منطقه ، اسلام صادقی مسئول روابط عمومی و جمعی از کارکنان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز ، روسای جدید طی احکامی جداگانه از سوی مهندس مهدی حیدری مدیر مخابرات منطقه معرفی شدند.

آقای بهادر دامنکشان بعنوان سرپرست اداره مخابرات شهرستان میناب ، آقای جواد عباس زاده بعنوان سرپرست اداره مخابرات شهرستان سیریک و آقای علی لشکری بعنوان سرپرست اداره مخابرات شهرستان جاسک  منصوب شدند.

همچنین در این مراسم از زحمات روسای سابق تقدیر به عمل آمد.

انتهای پیام