رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری بندرعباس ، از اجرای طرح بازسازی و تعمیر وسایل بازی بوستان‌های این شهر خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، مصطفی خادم اظهار کرد: این طرح با هدف افزایش کمیت و کیفیت تجهیزات و ایمن‌سازی بوستان‌ها و جلب رضایت اهالی محلات شهر تا پایان سال در تمامی بوستان‌های شهر اجرا می‌شود.

وی گفت: وسایل بازی و مبلمان‌های معیوب و فرسوده شناسایی شده و در مرحله بعد نسبت به تعمیر و بازسازی آنها توسط نیروی تاسیسات سازمان اقدام می‌شود.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری بندرعباس در انتها نیز تصریح کرد: بهسازی،  تعمیر و تعویض تجهیزات بوستان‌ها از منطقه سه آغاز شده و دیگر مناطق نیز بزودی در دستور کار سازمان قرار می‌گیرد.

  • نویسنده : جمیله دبیری نیا