شهردار بندرعباس گفت: مهمترین بستر آموزشی نیروی انسانی مدارس و آموزشگاه‌ها به واسطه حضور معلمان و مربیان است و ارتقا جایگاه معلمان به توانمند سازی جامعه در آینده منجر خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز ، عباس امینی‌زاده با گرامیداشت روز و هفته معلم اظهار کرد: در جامعه انسانى، اساسى ترین کار تعلیم و تربیت است.

وی با بیان اینکه در جامعه اسلامى ما این وظیفه مهم بر عهده انسان‌هاى شریف قانع و وظیفه شناسى است، افزود: معلمان عزیز کشورمان از سر تعهد و دلسوزى به ساختن و شکل‌‌دهى استعدادهاى مومن و کاردان مشغولند.

شهردار بندرعباس ادامه داد: وظیفه اصلى معلم تاثیر گذارى صحیح بر عوامل نادرست محیط و تربیت خانوادگى و تغذیه است.

امینی‌زاده عنوان کرد: دانش‌آموزان قویاً تحت تأثیر عشق و محبت، مَنش، کاردانی، و تعهد اخلاقی دبیران خود قرار دارند. وی با بیان اینکه معلمان آینده سازان واقعی جامعه هستند، بیان کرد: مهمترین بستر آموزشی نیروی انسانی مدارس و آموزشگاه‌ها به واسطه حضور معلمان و مربیان است و  ارتقا جایگاه معلمان به توانمند سازی جامعه در آینده منجر خواهد شد