رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان از کسب رتبه دوم کشوری با وضع موجود در صدور جواز تاسیس واحدهای صنعتی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز ، خلیل قاسمی گفت: سرمایه گذاری جوازهای تاسیس واحدهای صنعتی استان در سال گذشته ، رشد۵۸۲ درصدی داشته است.

وی با اعلام خبر فوق افزود۶/۷درصد سرمایه گذاری کل کشور در استان هرمزگان تا پایان سال گذشته صورت گرفته است و این استان هم اکنون رتبه دوم سرمایه گذاری کشوربدون در نظر گرفتن مناطق می باشد.

قاسمی ادامه داد: جذب این میزان سرمایه گذاری از طریق صدور ۵۷۵ فقره جواز تأسیس صنعتی برای آغاز سرمایه گذاری در استان با پیش بینی اشتغال یازده هزار و ۸۳۵ نفر انجام شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ادامه داد: استان هرمزگان با توجه به پتانسل ها و ظرفیت های موجود سرمایه گذاران را مجاب به سرمایه گذاری در بخش صنعت هرمزگان نموده که جهش تولید را در بر داشته و استان از نظر صدور جواز تأسیس رتبه دوم کشور را کسب نموده است.