عضو هیات رییسه کانون زنان بازرگان استان هرمزگان، گفت: استفاده از ظرفیت میزهای تخصصی اتاق بازرگانی بندرعباس نظیر میز قطر، عمان و روسیه تحولی شگرفی در صادرات صنایع دستی به کشورهای هدف ایجاد می کند.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، فرزانه ناصریان در نشست مدیر کل کار و رفاه اجتماعی با زنان کارآفرین و فعال اقتصادی استان اظهار داشت: صادرات صنایع دستی به ویژه سفال با مشکلات زیادی مواجه است و بدون شک استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی بندرعباس با توجه به سطح رایزنی های آن می تواند گره صادرات صنایع دستی به کشورهای مختلف را باز نماید.

وی بیان داشت: کانون زنان بازرگان استان هرمزگان در شرایطی که ویروس کرونا بسیاری از مشاغل را تحت تاثیر قرار داده است با پیگیری های مکرر برای ایجاد مشاغل خانگی برای زنان سعی کرده است آسیب های وارده به این بخش را به حداقل برساند.

این فعال اقتصادی در حوزه صادرات بیان داشت: ظرفیت های استان هرمزگان در بخش صادرات متعدد و قابل توجه است هر چند صادرات در حال حاضر با مشکلات عدیده ای روبروست اما امیدواریم بتوانیم بازار محصولات استان هرمزگان در کشورهای هدف را با رایزنی های صورت گرفته توسط اتاق بازرگانی بندرعباس تقویت نماییم.

مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در جمع زنان کارآفرین و فعال اقتصادی گفت : استان هرمزگان درباره ی توانمندی زنان وحضور آنان در فعالیتهای اقتصادی جایگاه شاخصی در کشور دارد، مشارکت زنان در مناطق روستایی و حاشیه نشین گاهی بیشتر از مردان دیده می شود؛ این وجه امتیاز بارز این منطقه محسوب می شود.زنان در طول تاریخ و در گذشته ی این سرزمین پا به پای مردان در فعالیتهای مختلف اقتصادی ، کشاورزی فدریایی حضور فعال داشته اند و هم اکنون در عصر مدرن با حضورشان در بخش های مختلف اقتصادی جایگاه خودشان را ثابت کرده اند و این نشان از ظرفیت بالای زنان استان هرمزگان در اقتصاد دارد.

هادی ابراهیمی با تاکید بر رویکرد وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به مسائل اقتصادی اذعان کرد : وزارت رویکردی اجتماعی به مسائل اقتصادی دارد. بخش عمده ای از سیاستها در حوزه تعاون و اشتغال برنامه ریزی شده است.در سه بخش سیاستهای فعال بازار کار در حوزه طرح های کارورزی ،یارانه و دستمزد و مهارت آموزی در محیط واقعی کار در بحث ساماندهی مشاغل خانگی سالها وزارت کار متولی اجرای این طرح می باشد که یکی از طرحهای موفق و پیشتاز در حوزه ی فعال کردن زنان و حضور زنان در فعالیتهای اقتصادی است.

وی افزود : نیاز هست مصوبات و قوانینی جهت حضور شرکت های فعال در سواحل مکران هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم در ایفای مسئولیتهای اجتماعی در حوزه زنان وضع شود.