مدیر شهرداری منطقه سه بندرعباس، گفت: ایجاد نوآوری در شهر با انگیزه زیباسازی به طور جدی در تصمیمات شهرداری منطقه سه قرار گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، علی پاسلارزاده گفت: پروژه های عمرانی نقش اساسی در توسعه و گسترش شهر دارد.

وی ادامه داد: پس از بررسی بودجه های استفاده شده در تمامی پروژه های عمرانی که به شهر و شهروندان ارائه داده ایم، تصمیم بر این است که بودجه بیشتری را به بالابردن ظرفیت سیمای شهر و زیبایی بصری اختصاص دهیم.

پاسلارزاده با بیان اینکه در زمینه مبلمان شهری، ترمیم آسفالت معابر، ترمیم جداول و کلیه خدماتی که موجب زیبایی منظر شهری می شود اعتبار بیشتری اختصاص دهیم، اضافه کرد: خدمات رسانی در راستای زیباسازی شهر از اولویت های شهرداری منطقه سه قرار می گیرد و اختصاص بودجه بیشتر به عملکرد خدمات شهری شهرداری منطقه سه با رویکرد نوآوری در شهر و رفع نیازهای عمومی شهروندان، موجب گسترش در عملکرد نظام شهری می شود.

مدیر منطقه سه با اشاره به اینکه در کنار کلیه فعالیت های عمرانی، بحث زیباسازی با افزایش المان ها و نورپردازی شهری که جزئی از مبلمان شهری محسوب می شوند، عنوان کرد: امروزه اهمیت و نقش مبلمان شهری در خدمات رسانی و زیباسازی شهر بیشتر به چشم می آید و از اجزای ضروری شهرها محسوب می شود. علاوه بر آن نورپردازی و روشنایی معابر و پارک ها از درخواست های مکرر شهروندان است که در ارتقاء امنیت بسیار مؤثر است و بزودی اقداماتی در دستور کار این شهرداری قرار می گیرد.

  • نویسنده : کاظم محمدیان مصمم