معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: با کارمندان متخلفی که خارج از برنامه اولویت بندی، چهارچوب و جامعه هدف وزارت بهداشت، اقدام به تزریق واکسن کرونا کنند طبق مقررات برخورد و به تخلفات اداری معرفی می‌شوند.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، علی رئوفی در این رابطه، عنوان کرد: کارمندان دستگاه های اجرایی استان موظف هستند طبق برنامه ریزی های وزارت بهداشت نسبت به دریافت واکسن کرونا اقدام کنند.

وی در همین خصوص افزود: با کارمندانی که خارج از چهارچوب و جامعه هدف وزارت بهداشت و با رانت اقدام به دریافت واکسن نمایند طبق مقررات برخورد و به واحد تخلفات اداری معرفی می شوند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان اظهار داشت: در صورت اثبات تخلف کارمندی در دریافت واکسن کرونا خارج از جامعه هدف وزارت بهداشت، کارمند خاطی از پست سازمانی برکنار می شود.