مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: با توجه به حساسیت سلامت دانش آموزان و تأثیر گذار بودن امتحانات پایه نهم و دوازدهم، رعایت فاصله گذاری و ضد عفونی کردن روزانه محیط حوزه های امتحانی با جدیت پیگیری می شود.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز ، ایرج بیت اللهی گفت : با توجه به اهمیت و تأثیر گذار بودن نمرات پایانی پایه نهم در انتخاب رشته و سرنوشت تحصیل و آینده شغلی دانش آموزان و همچنین تأثیر معدل کتبی دروس نهائی در کنکور  دانش آموزان پایه دوازدهم، دروس نهائی این دو پایه تحصیلی به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

وی افزود: به منظور ارتقاء سلامت دانش آموزان، ۲۴۹ حوزه امتحانی را برای دانش آموزان مهیا ساخته ایم که این مقدار ۳۰ درصد بیشتر از تعداد حوزه های امتحانی در شرایط عادی بوده است تا با رعایت پروتکل های بهداشتی فاصله گذاری اجتماعی بین صندلی ها به ۲ متر برسد.

به گفته بیت اللهی، بر اساس تماس تلفنی با مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش، خبر حذف ۳۰ درصد حجم کتب درسی شایعه بوده و سعی شده است که آزمونها بر اساس سطح آموزش های مجازی طرح شوند و دانش آموزان به دور از حواشی مطرح شده و بدون استرس به مطالعه کتب اقدام کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان ادامه داد: قبل از شروع هر امتحان( روز قبل) نسبت به ضدعفونی محیط برگزاری امتحانات توسط عوامل اجرایی حوزه روزانه صورت گیرد و به میزان ۱۰تا ۲۰ درصد تعداد دانش آموزان در حوزه های اجرایی ماسک در نظر گرفته شود تا در صورت نیاز دانش آموزان در اختیار آنان قرار گیرد.

بیت اللهی با بیان اینکه در هر حوزه اجرای آزمون، حضور مراقبین بهداشت در نظر گرفته شده تا شرایط هر حوزه را از نظر رعایت پروتکل های بهداشتی و دانش آموزان به صورت روزانه کنترل کند، تصریح کرد: در حوزه ای اجرا مایع دستشویی  و محلول ضد عفونی دست در حوزه های اجرا فراهم گردد و در هر حوزه اجرای آزمون، فضایی به عنوان ایزوله در نظر گرفته شده که در صورت وجود دانش آموزان مشکوک به کرونا از آنان در آن محل امتحان بعمل می آید.