معاون آبزی پروری شیلات هرمزگان، از برگزاری دوره آموزشی مدیریت بهینه تولید میگوی پرورشی و اصول کار در کنار بیماری با همکاری پژوهشکده میگوی کشور و بخش خصوصی ضمن رعایت دستورالعمل های بهداشتی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، مسعود بارانی با بیان اینکه هدف از برگزاری این دوره آموزشی آشنایی بیشتر فعالین صنعت پرورش میگو با اصول و روش های نوین مدیریت بهینه تولید میگوی پرورشی و اصول کار در کنار بیماری میگوی پرورشی گفت: استفاده ازتجربیات ، دانش روز و همچنین آموزش های علمی به منظور ارتقا دانش و افزایش تولید و مدیریت اصولی مزارع پرورش میگو و مراکز تکثیر میگو از دیگر اهداف برگزاری این دوره آموزشی بوده است.

وی آموزش و پرورش نیروی انسانی کارآمد را یکی از مهمترین عوامل توسعه خواند و افزود: شیلات هرمزگان آماده همکاری با کلیه نهادها و سازمان های مهارت آموز و یا مرتبط در راستای برگزاری دوره های آموزشی مورد استفاده در شیلات و حوزه های مرتبط است

بارانی آماده سازی اصولی و بهداشتی مزارع پرورش میگو،کنترل کیفی پست لارو و ذخیره سازی،اصول اندازه گیری شاخص ها و مستند سازی اطلاعات در مزارع پرورش میگو را از مهمترین عناوین ومحورها ی این دوره آموزشی خواند.

گفتنی است دشتان نسب،  قوام پور، مبارکی از پژوهشکده میگوی کشور مدرسین این دوره آموزشی بودند.