معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از خرید تجهیزات پزشکی جهت بخش های ویژه بیمارستان های استان جهت مقابله با بیماری کرونا خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز،دکتر پژمان شاهرخی گفت: با توجه به نیازسنجی انجام شده در خصوص کمبود تجهیزات پزشکی بیمارستان های دانشگاهی و دستورات و پیگیری مستمر دکتر حسین فرشیدی ریاست دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تجهیزات ۵ دستگاه رادیولوژی دیجیتال پرتابل جهت بیمارستان های شهید محمدی بندر عباس و رستمانی پارسیان و فارابی بستک و الزهرا حاجی اباد خریداری شد.

شاهرخی با اشاره به اهمیت ارتقاء وضعیت بیمارستان های  استان اظهار داشت: این تجهیزات به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال می باشد که بر طبق نیاز در بین بیمارستان های واجد الشرایط دانشگاهی استان توزیع گردید.

انتهای پیام