مدیر کل ورزش و جوانان هرمزگان از تجهیز ۲۳ روستای هرمزگان به امکانات ورزشی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز ؛ مدیر کل ورزش و جوانان هرمزگان در مراسم ارسال تجهیز خانه‌های ورزش روستایی گفت : برای توسعه فضا‌های ورزشی در روستا‌های استان تاکنون ۲۷۱ خانه ورزش روستایی فعال شده است.

امیاری افزود : تجهیزات ورزشی خانه‌های ورزش روستایی شامل میز تنیس ، تاتامی ، فوتبال دستی ، دارت ، شطرنج و طناب بازی است.

رئوفی معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان هم در این مراسم گفت : توسعه ورزش در روستا‌ها زمینه شکوفایی استعداد جوانان ساکن در روستا را فراهم می‌کندکه ازاین رو بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود : ورزش نه تنها در سیاست بلکه در اقتصاد و فرهنگ جامعه امروز نقش اساسی ایفا می‌کند و تمامی سیاست مداران نگاه ویژه‌ای به این مقوله مهم دارند.