معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان، از تعدیل روشنایی ۴ هزارو ۶۲۹ چراغ روشنایی در مانور کاهش مصرف برق زمستان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، حمید ساعدپناه گفت: مانور کاهش مصرف برق در فصل زمستان به مدت دو روز همزمان با سراسر کشور در استان برگزار شد. در این مانور که به منظور بهینه سازی مصرف برق اجرا شد، چراغ های روشنایی معابر اصلی شهرها به صورت یک درمیان خاموش شد.

این طرح در همه شهرهای استان اجرا شد که تلاش می شود با تعدیل روشنایی معابر درون شهری مصرف برق در فصل زمستان کاهش یابد. سومین مانور اصلاح مصرف انرژی با حضور ۱۸۸ نفر در قالب ۶۹ اکیپ عملیاتی، تست و بازرسی و وصول مطالبات برگزار شد که علاوه بر تعدیل روشنایی معابر، انشابهای غیرمجاز و مراکز غیرمجاز تولید ارز دیجیتال شناسایی و جمع آوری شدند.

معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق اظهار داشت: با اجرای طرح تعدیل روشنایی معابر بار شبکه یکهزار کیلووات  ساعت کاهش یافت.