رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان گفت: در دیدار با محسنی اژه ای رییس قوه قضاییه پیشنهاد تشکیل دادگاه ویژه دعاوی تجاری، تولیدی ارائه شد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز، محمدرضا صفا در  دیدار با رییس قوه قضاییه اظهلر داشت: تشکیل این دادگاه یکی از خواسته های بحق فعالین اقتصادی در راستای رسیدگی فوری مسایل حقوقی و تجاری است.

صفا بیان داشت: فرصت سوزی در مبحث تجارت یعتی از دست رفتن سرمایه و بدون شک تشکیل این دادگاه به نفع بخش اقتصادی کشوراست.

انتهای پیام