شهردار بندرعباس گفت: ظرفيت های نوار ساحلی و بنادر تجاری و صيادی بندرعباس اين موقعيت را دارند كه سرمايه گذاران ورود كنند و ما در شهر بندرعباس آمادگی داريم كه از سرمايه گذاران كشور نيكاراگوئه در حوزه های مختلف استقبال كنيم.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز در هرمزگان، مهدی نوبانی در دیدار و گفتگو با سفیر نیکاراگوئه بر انتقال تجربیات و گسترش ارتباطات بین شهر بندر عباس و شهر های کشور نیکاراگوئه تاکید کرد.

نوبانی گفت : مناسبات بین المللی و انتقال تجارب کشورها و شهرها بسیار حائز اهمیت است و در عصر ارتباطات و فن آوری های نوین به ساده ترین شکل ممکن می شود تعاملات بین شهرها را گسترش داد و از تجربیات و روشهای مدیریت شهری استفاده کرد.

وی با اشاره و تأکید بر توسعه گردشگری و صنعت توریسم بیان داشت: گردشگری در جهان امروز یکی از قوی ترین راهکارها برای تبادل فرهنگی و کسب درآمد های پایدار برای کشورهاست و شهرهایی که در مجاورت دریا هستند بیشترین ظرفیت را برای توسعه گردشگری دارند.

نوبانی تصریح کرد: وجود دانشگاه های مختلف در هرمزگان و شهر بندرعباس این امکان را میتواند فراهم کند که در حوزه های پژوهشی گامهای بلندی را برداریم و ظرفیت های علمی تحقیقاتی و دانشگاها در شهرهای نیکاراگوئه به خوبی می توانند با دانشگاههای دولتی و خصوصی در شهر بندرعباس تعامل داشته باشند و پروژه های مشترکی را به سرانجام برسانند.

این مقام مسئول رابطه خواهر خواندگی شهرها، استفاده از تجربیات مدرن سازی بنادر صیادی و تجاری، توسعه گردشگری و صنعت توریسم، تبادل فرهنگی و معرفی صنایع دستی و هنرهای بومی و محلی شهر بندرعباس را از مهمترین مباحث مطرح شده در این بیان کرد و عملیاتی شدن گفتمان و مباحث مطرح شده را نشان از عزم راسخ هر دو طرف دانست.

سفیر نیکاراگوئه این دیدار و گفتگو را بسیار حائز اهمیت دانست و با تشکر و قدردانی از شهردار بندرعباس، گفت: تبادل اندیشه و تجربه بین کشورها و شهرها در سطح بین المللی زمینه ساز رشد و شکوفایی ملتهاست  و قطعا روابط بین شهرها میتواند باعث ایجاد تعاملات دوسویه در زمینه های مختلف شود.