مشاور استاندار و مدیرکل زنان و امور خانواده استانداری هرمزگان با بیان اینکه حضور زنان با پتانسیل بالا و مشارکت حداکثری در جامعه غیر قابل انکار است گفت : در جامعه باید برابری و عدالت جنسیتی برقرار باشد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز ، مریم یگانه در برنامه جشن انتخابات هرمزگان تحت عنوان طرح رسانه ای دعوت با اشاره به انتخابات پیش رو گفت:مشارکت سیاسی زنان به معنای مشارکت در تمام نهادهای تصمیم گیرکشور است، انتخابات نماد مقبولیت و مشروعیت نظام و موجب تقویت جمهوریت در کشور می باشد .

وی افزود: ۴۹درصد واجدین شرایط شرکت در انتخابات را زنان تشکیل می دهند تردید نداریم که نقش آنان در این انتخابات بسیار مهم و حماسه دیگری را با حضور خود در پای صندوق رای رقم می زنند.

مدیرکل امور زنان وخانواده استانداری هرمزگان ادامه داد: نقش بسزا و حضور زنان فعال جامعه و به خصوص بانوان هرمزگانی در عرصه های مختلف قابل انکار نیست .ظرفیت و پتانسیل زنان هرمزگانی در همه عرصه ها‌ از جمله صنایع دستی، علمی پژوهشی و حوزه های مختلف را می توان به عینه دید .

یگانه در پایان گفت: زنان هرمزگان و کشور بدانند که عدم شرکت در انتخابات ناشی از بی تفاوتی و عدم مسئولیت نسبت به سرنوست خود است، همه باید مسولانه در پای صندوق حاضر شوند و کاندیدای اصلح خود را انتخاب کنند.