شهردار بندرعباس در نشست صمیمی با خبرنگاران روزنامه های چاپی که در سالن جلسات شهرداری بندرعباس برگزار شد ، از خریداری ساحل روب جهت پاکسازی ساحل بندرعباس تا اواخر سالجاری خبر داد .

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز، مهدی نوبانی با بیان اینکه دغدغه ام نظافت و تمیزی شهر است ، گفت : شبها برای دیدن بهتر مشکلات شهری در شهر قدم می زنم زیرا آنچه در شب دیده می شود شاید بدلیل شلوغی در روز قابل رویت نباشد .

نوبانی با بیان این موضوع که هدفی جز خدمت به مردم ندارم ، افزود : تمام تلاشم را برای پرداخت مطالبات شهرداری به پیمانکاران و طلبکاران شهرداری بکار می گیرم.

وی ادامه داد : شهرداری پروژه های نیمه کاره ای دارد که تصمیم بر این است تا این پروژه ها به مرحله بهره برداری نرسیده باشند پروژه جدیدی شروع نشود .

شهردار بندرعباس با اشاره به اینکه توقع ام از اهالی رسانه قلم زدن برای مردم است در خصوص مشکلات ، مسائل و پیشنهادات خبرنگاران با آنها گفت و گو کرد .

خبرنگار : جمیله دبیری نیا