این روزها همه حرف از رعایت نکردن اصول اولیه بهداشت میزنیم و یکدیگر را مقصر می دانیم و چنان به فردی که ماسک و محلول یا ژل ضدعفونی کننده ندارد خیره می شویم گویی مجرم است . باید دستگیر شود .اما با تمام این اوضاع تنها او مجرم است یا ما؟

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، من و آنان که بدون در نظر داشتن حقوق کسی دیگر در راهرو ها و اتاق های انتظار درمانگاه ها به دیگری برای پرسیدن یک سوال ، یا نشان دادن یک عکس رادیولوژی حتی با وجود نداشتن نوبت باعث ایجاد تنش و ازدحام بیش از حد و بر هم خوردن نظم می شود.
در میانه این شلوغی های امروزه درمانگاه ها،نبود و بی توجهی چند یا حتی یک ناظر همیشگی برای اینچنین اماکن بی قانون بی داد می کند.
نبود چنین افرادی در زمان قبل از کرونا نیز اعتراضات زیادی داشته، حال که در این شرایط بس هولناک تر از جنگ جهانی شرایط را پیچیده تر می کند و دامنه شیوع را بالاتر می برد جای خالی خودش را بیشتر نشان می دهد.
نداشتن سامانه نوبت دهی که بتواند کمی از بار ترافیکی افراد در انتظار را کم کند وجود ندارد ،راهرو ها بسیار باریک تعبیه شده در فضایی که تمامی اتاق ها به هم چسبیده (در یک فضای ۳متری ۶ مطب برای ویزیت بیماران مختلف )،حال فکر کنید هر کدام فقط ۱۰ بیمار داشته باشند چه میشود،البته ازدحام افراد را جدا از هر نا حقی باید در این دید که فاصله گرفتن هر شخص از محل مطب و قرار گرفتن با فاصله منجر به از دست دادن نوبت خود شخص و طولانی تر شدن مدت انتظار است که بدون انتظار اضافه، این مدت زمان طولانی در صف بودن زیاد است و این بار اضافه تحمل را سخت‌تر می‌کند.
سیستم دقیق اطلاع رسانی نوبت ،نداشتن فاصله زمانی مناسب نوبت دهی،نداشتن فضای درست و کافی انتظار ،نداشتن یک شخص برای بررسی و کنترل فاصله گذاری ها ،گرانی ویزیت های غیر درمانگاه ای در مطب های سطح شهر تنها گوشه ای از دلایل ازدحام جمعیت در چنین مکان های می باشد که حتی اگر شخص سالمی هم باشید بازم هم زنگ خطر خودتان نه دیگران و مسئولین به صدا در می آید و بی خیال درمان خود یا فرزندتان شده و راضی به فرار هستید که این هم گاهی افرادی را بیشتر از پیش دچار مشکل می کند.

خبرنگار: سمیه عباسی