رئیس جهاددانشگاهی استان هرمزگان در حکم های جداگانه مهدی دهدار و میلاد رافت به ترتیب به عنوان دستیار ویژه رییس واحد در پیگیری طرح های راهبردی توسعه دریا محور در جهاد دانشگاهی هرمزگان و مامور ویژه پیگیری امور محوله جهاد دانشگاهی واحد هرمزگان در دفتر مرکزی، منصوب کرد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز، محمد دل پسند در متن کامل این دو حکم آوره است؛

برادر جهادگر جناب آقای مهدی دهدار

با سلام و احترام؛

با عنایت به تعهد و شایستگی جنابعالی به موجب این حکم به عنوان؛

دستیار ویژه رییس واحد در پیگیری طرح های راهبردی توسعه دریا محور در جهاد دانشگاهی هرمزگان منصوب می شوید  امید است با استعانت از پروردگار متعال و به کارگیری دانش و تجربه در راستای تحقق اهداف و سیاست های جهاددانشگاهی موفق و پیروز باشید.

همچنین در حکم دیگری آورده است؛

برادر جهادگر جناب آقای میلاد رافت

با سلام و احترام؛

با عنایت به تعهد و شایستگی جنابعالی به موجب این حکم به عنوان؛ مامور ویژه پیگیری امور محوله جهاد دانشگاهی واحد هرمزگان در دفتر مرکزی منصوب می شوید  امید است با استعانت از پروردگار متعال و به کارگیری دانش و تجربه در راستای تحقق اهداف و سیاست های جهاددانشگاهی موفق و پیروز باشید.

انتهای پیام