مرکز پژوهش اتاق بازرگانی بندرعباس با هدف تقویت بخش خصوصی و کمک به فرآیند توسعه اقتصادی راه اندازی و فعالیت خود را آغاز کرد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز،ایفای نقش موثر در رشد و توسعه اقتصادی استان از طریق بهبود محیط کسب و کار و تقویت فرهنگ نوآوری، کارآفرینی و رقابت پذیریری از مهم ترین ماموریت های این بخش عنوان شده است.

 اهداف:

ایجاد بستر مناسب برای هدایت و تقویت تشکل های فکر و اقتصاد و بهره برداری موثر از ظرفیت های مراکز علمی و پژوهشی

ریشه یابی عدم توسعه کسب و کارهای استان و دستیابی به یک مدل کارآمد از طریق پژوهش های عملیاتی

ارتقا و به روز آوری سطح آگاهی و دانش متولیان حوزه کسب و کار بخش خصوصی

تسهیل دسترسی به آمار و اطلاعات صحیح و مورد نیاز حوزه کسب و کار بخش خصوصی

برای دستیابی به آخرین اطلاعات مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی بندرعباس به سایت اتاق بازرگانی به آدرس www.bndccim.com مراجعه فرمایید.