مدیر کل شیلات هرمزگان به همراه رئیس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، مدیر کل دامپزشکی استان و رئیس گروه میگو استان از مزارع پروش میگو شرق بندرعباس در خصوص میزان رعایت الزامات بهداشتی دیدار کردند.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز، مسعود بارانی در حاشیه این بازدید گفت: تداوم این تعامل و همکاری های می‌تواند تحولات خوبی را در زمینه های شیلاتی و به ویژه آبزی پروری به دنبال داشته باشد.

بارانی همچنین از تاکید برتوصیه های لازم برای جلوگیری از بروز بیماری ها در این بازدید خبر داد و گفت: فصل تولید سال جاری از ابتدای اسفندماه با ذخیره سازی بچه میگو۱۴۰۱ آغاز و تاپایان مردادماه سال جاری ادامه خواهد داشت و ضمناً در استان هرمزگان ۱۱ هزار هکتار اراضی پرورش میگو آماده بهره برداری و ۱۵هزار هکتار اراضی پروش میگو در حال ساخت است.

وی، آبزی پروری، صید وصیادی و سایر فعالیت های شیلاتی از محورهای مهم توسعه پایدار، اشتغال زایی، ارز آوری و رونق اقتصادی برای استان هرمزگان خواند و بر حمایت های همه جانبه از فعالیت های شیلاتی تأکید کرد.

مدیر کل شیلات هرمزگان ، از دامپزشکی و پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس ودریای عمان به عنوان ۲ دستگاه همراه و مهم برای شیلات هرمزگان در مسیر توسعه یاد کرد و از همراهی این دستگاه ها با شیلات هرمزگان تشکر کرد.

پایان خبر /