باتوجه به ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت و تاکید برتوسعه جمعیت سالم در راستای کاهش و مرگ و میر مادران باردار بدلیل کووید 19دراستان هرمزگان جلسه آموزشی راهنمای  تشخیص ودرمان بیماری کووید 19در بارداری با حضور بهنوش حیدری عضو هیئت  علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و الهام براهیمی ،متخصص عفونی بیمارستان شهید محمدی بصورت مجازی برگزارشد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز، مدیر سلامت و جمعیت خانواده و مدارس معاونت بهداشتی با اشاره به راستای کاهش مرگ و میر مادران باردارگفت: علایم خطر در بارداری باتوجه به وضعیت همه گیری کرونا و مراجعه زود هنگام امری ضروری است .

آرزو مبارک آبادی در خصوص وضعیت شاخص مرگ ومیر مادران باردار ،اهمیت استفاده از دستورالعمل به روز رسانی شده در تشخیص و درمان کووید۱۹در بارداری و انجام واکسیناسیون کووید ۱۹  در مادران باردار در استان هرمزگان و رعایت دستورالعمل های بهداشتی اعم ازشستن دست ،  زدن ماسک ، رعایت فاصله گذاری اجتماعی  و خودداری از حضور در مراکز پرجمعیت تاکید کرد .

دراین وبینار آخرین راهنمای تشخیص و درمان بیماری کووید ۱۹در بارداری نسخه آذر ماه ۱۴۰۰،دستورالعمل  به روز رسانی شده واکسیناسیون کووید در بارداری توسط دکتر حیدری و دکتر براهیمی ارائه شد.

انتهای پیام